agenda

Agenda konferencji została podzielona na cztery sesje tematyczne.

Prezentacje Prelegentów są już dostępne!

8.00-9.00 Rejestracja uczestników
J2SE
9.00-10.30 Oficjalne rozpoczęcie konferencji Java Developers Day.
“The World is Dynamic”
Bruce Eckel, MindView
Prezentacja
10.30-11.10 “Praktyczne wykorzystanie Javy 1.5 oraz wzorców projektowych”
Przemysław Pokrywka
Prezentacja
11.10-11.50 “Pisanie testów z wykorzystaniem biblioteki TestNG”
Janusz Marchewa, Zespół ds. Projektów IT Equilibrium, FPL Sp. z o.o.
Prezentacja
11.50-12.00 Przerwa kawowa
J2EE
12.00-13.30 “Metody integracji techniki AJAX w aplikacjach Web opartych o platformę Java Enterprise Edition”
Jan Mrzygłód, Software Mind
Prezentacja
13.30-14.10 “Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA”
Waldemar Kot, Principal Systems Engineer, BEA Systems Eastern Europe
Prezentacja
14.10-14.50 “Efektywne wykorzystanie infrastruktury IT zorientowanej na usługi - benefity JSR 208″
Jan Pieczykolan, DRQ
Prezentacja
14.50-15.50 Przerwa obiadowa
15.50-16.30 “Bezpieczeństwo aplikacji webowej na przykładzie Acegi Security System for Spring”
Grzegorz Rdzany, Zespół ds. Projektów IT Equilibrium, FPL Sp. z o.o.
Prezentacja
16.30-17.10 “IoC do kwadratu, czyli praktyczny przewodnik programisty”
Jarosław Pałka, Mobiteam
Prezentacja
17.10-17.50 “RIFE i mechanizm kontynuacji”
Łukasz Grabski, DRQ
Prezentacja
17.50-18.00 Przerwa kawowa
Innovative Java
18.00-18.40 “Zastosowanie praktyk Agile w tworzeniu aplikacji i systemów z wykorzystaniem javy”
Marcin Kucieba, Sabre Poland
Prezentacja
18.40-19.10 “OSGi - wiele usług pod jednym dachem”
Marcin Płonka, Software Engineer, IBM Polska Sp. z o.o.
Prezentacja
19.10-19.50 “E-Pracownik. Rozwój umiejętności kadr MŚP w zakresie zastosowania technologii informatycznych.”
Paweł Rzepa, Trener IT, Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA
Prezentacja
Zakończenie konferencji- rozlosowanie nagród
Warsztaty
11.oo-11.40
12.40-13.20
“Współpraca modułów aplikacji przy pomocy platformy integracyjnej MULE”
Łukasz Krawczyk, Michał Majcher, Altkom
Prezentacja
11.5o-12.30
13.30-14.10
“Silniki regul biznesowych”
Łukasz Szandecki, Mariusz Kaczor, Altkom
Prezentacja
Seminarium
15.50-16.50
Seminarium eksperckie z Bruce’m Eckelem
Bruce Eckel